MOTIVUS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

Päivitetty 15.5.2024

⁠1. YLEISTÄ

Näitä ehtoja sovelletaan sopimuksessa (”Asiakkuussopimus”) mainitun henkilön (”Asiakas”) ja Motivuksen välisessä sopimuksessa. Motivuksella on oikeus yksipuolisesti muuttaa tätä Asiakkuussopimusta ja sen ehtoja perustellusta syystä.

Kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ovat aina saatavilla Motivuksen verkkosivuilla. 

M: Kaikilla kuntosaleilla on sopimusehdot. Niissä sovitaan muun muassa asiakkuudesta, maksuista ja turvallisuudesta. Nämä ovat Motivuksen sopimusehdot. 

2. MOTIVUKSEN ASIAKKUUS

Motivuksen asiakkuus on voimassa Asiakkuussopimuksessa mainitusta päivämäärästä alkaen. 

Motivuksen asiakkuudet ovat toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia, ellei Asiakkuussopimuksessa tai asiakkuuden tiedoissa ole muuta määritelty. 

Mikäli Asiakkuussopimuksessa on määritelty sitova sopimusaika, sopimus on voimassa vähintään sitovan sopimusajan mukaisesti. Ryhmäliikunnan kesäasiakkuus on määräaikainen asiakkuus, joka on voimassa elokuun loppuun saakka. Asiakkuuden maksu veloitetaan neljän viikon välein. Mikäli asiakas maksaa elokuun aikana asiakkuusmaksun, voi hän treenata sillä syyskuun puolelle niin kauan, kunnes neljä viikkoa on kulunut maksusta. 

⁠Asiakkuus on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle, eikä kukaan muu kuin asiakas itse voi käyttää sitä.

Asiakkuuden myötä jäsen saa oikeuden käyttää sitä Motivus-keskusta, joka Asiakkuussopimuksessa on mainittu.

Motivuksen asiakkuustyypit, konseptit ja lisäpalvelut niihin liittyvine kuvauksineen ja hinnastoineen löytyvät Motivuksen verkkosivuilta, osoitteesta https://www.motivus.fi/.

M: Motivuksen asiakkuudet ovat toistaiseksi voimassa olevia asiakkuuksia, joita saa käyttää vain asiakkuuden ostanut henkilö. Tervetuloa treenille!

3. MAKSUT

Asiakkaat maksavat maksun valitsemastaan tuotteesta, liittymismaksun ja tai muut mahdolliset maksut Motivuksen sovellettavien hintojen mukaisesti.

Asiakkuuden maksu maksetaan sovittuna ajankohtana toistuvasti. Jos Asiakas ei maksa eräpäivään mennessä, maksutavasta huolimatta, hänelle lähetetään perintäkirje uudella eräpäivällä. Maksun viivästyessä Motivuksella on oikeus veloittaa kulut ja korkoa perintälain, korkolain ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

M: Motivus ei tykkää lähettää perintäkirjeitä asiakkailleen. Se on meistä ikävää ja epäystävällistä. Paras tapa hoitaa maksut on ehdottomasti suoraveloitus. Se on helppoa ja vaivatonta. Jos sinulla tulee ongelmia maksujen kanssa, ole ensin yhteydessä meihin!  

4. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

Asiakas sitoutuu perehtymään Motivuksen turvallisuussääntöihin ja toimintasääntöihin ja noudattamaan niitä sekä treenaamaan turvallisesti.

Asiakas kunnioittaa muita treenaajia ja käyttäytyy asiallisesti. Me luotamme sinuun, ja yhdessä voimme treenata niin, että kaikki viihtyvät.

Motivus on päihdevapaa sali, ja Asiakkaat sitoutuvat olemaan käyttämättä päihteitä, huumausaineita tai doping-aineiksi luokiteltavia aineita.

M: Ole ystävällinen ja huomaavainen. 

5. HENKILÖTIEDOT JA TIETOSUOJA

Motivus käsittelee Asiakkaan henkilötietoja aina tietosuojaselosteemme ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Motivuksen liikuntakeskuksissa on kameravalvonta. Kameravalvonnan tarkoituksena on estää rikoksia ja väärinkäyttöjä, sekä varmistaa kaikkien jäsenten turvallisuus. Kameravalvonta toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

6. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA MUUTTAMINEN

Asiakkuus voidaan irtisanoa milloin tahansa. Irtisanomisaika on neljä viikkoa, jolloin irtisanominen tulee voimaan kuluvaa laskutusjaksoa seuraavan neljän viikon jälkeen.

Asiakkuus voidaan irtisanoa sähköpostilla.

M: Motivuksen asiakkuussopimukset ovat jatkuvia, ja se voidaan irtisanoa neljän viikon kuluessa. Ota meihin yhteyttä niin hoidetaan homma. 

7. VAHINGOT, VASTUUT JA RIIDANRATKAISU

Motivuksella Asiakas kuntoilee aina omalla vastuullaan. Motivus ei vastaa vammoista tai loukkaantumisista, joita Asiakas saa Motivuksella treenatessaan. Motivus ei vastaa Asiakkaan henkilökohtaisen omaisuuden varkaudesta tai muusta katoamisesta.

Asiakassopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Asiakas ja Motivuksen väliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kumpi tahansa Osapuoli voi viedä riita-asian tuomioistuimen käsiteltäväksi.

M: Motivuksella kuntoilet omalla vastuullasi. Jos sinulle tulee ongelmia, ole meihin yhteydessä. Hyviä treenejä!