MOTIVUS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT
Päivitetty 18.4.2022
1. YLEISTÄ
Näitä ehtoja sovelletaan sopimuksessa (”Jäsenyyssopimus”) mainitun henkilön (”Jäsen”) ja Motivuksen välisessä sopimuksessa. Motivuksella on oikeus yksipuolisesti muuttaa tätä Jäsenyyssopimusta ja sen ehtoja perustellusta syystä.

Kulloinkin voimassa olevat jäsenyysehdot ovat aina saatavilla Motivuksen verkkosivuilla. Motivus ilmoittaa Jäsenyyssopimuksen olennaisista muutoksista verkkosivuillaan olevalla ilmoituksella kolmekymmentä päivää ennen kuin muutos tulee voimaan.

M: Kaikilla kuntosaleilla on jäsenehdot. Niissä sovitaan muun muassa jäsenyydestä, maksuista ja turvallisuudesta. Nämä ovat Motivuksen jäsenehdot.


2. MOTIVUKSEN JÄSENYYS
Motivuksen jäseneksi voivat liittyä yli 18-vuotiaat henkilöt, joilla on hyvä yleinen terveydentila ja joilla ei ole ilmiselvää terveydellistä ja/tai vammautumisen vaaraa.

14-17 vuotiaat voivat harjoitella Motivuksella yhdessä vanhempansa tai laillisen huoltajansa kanssa, jolloin vanhempi tai huoltaja vastaa Jäsenyyssopimuksen tekemisestä ja on vastuussa alaikäisen turvallisuudesta. Vanhemmalla tai laillisella huoltajalla tulee olla voimassa oleva Motivuksen jäsenyys.

Motivuksen jäsenyys on voimassa Jäsenyyssopimuksessa mainitusta päivämäärästä alkaen. Mikäli Jäsenyyssopimuksessa on määritelty sitova sopimusaika, sopimus on voimassa vähintään sitovan sopimusajan mukaisesti. Jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle, eikä kukaan muu kuin jäsen itse voi käyttää sitä.

Jäsenyyden myötä jäsen saa oikeuden käyttää sitä Motivus-keskusta, joka Jäsenyyssopimuksessa on mainittu.

Motivuksen jäsenyystyypit, konseptit ja lisäpalvelut niihin liittyvine kuvauksineen ja hinnastoineen löytyvät Motivuksen verkkosivuilta, osoitteesta https://www.motivus.fi

M: Meillä voi treenata, jos on yli 18-vuotias ja treenaaminen on turvallista. 14-17 vuotiaat voivat treenata ainoastaan vanhempansa tai laillisen huoltajansa kanssa. Tulkaa kimpassa meille!


3. JÄSENMAKSUT
Jäsenet maksavat jäsenyysmaksun, liittymismaksun ja tai muut mahdolliset maksut Motivuksen sovellettavien hintojen mukaisesti.

Jäsenyysmaksu maksetaan sovittuna ajankohtana toistuvasti. Jos Jäsen ei maksa eräpäivään mennessä, maksutavasta huolimatta, hänelle lähetetään perintäkirje uudella eräpäivällä. Maksun viivästyessä Motivuksella on oikeus veloittaa kulut ja korkoa perintälain, korkolain ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

M: Motivus ei tykkää lähettää perintäkirjeitä asiakkailleen. Se on meistä ikävää ja epäystävällistä. Paras tapa hoitaa maksut on ehdottomasti suoraveloitus. Se on helppoa ja vaivatonta. Jos sinulla tulee ongelmia maksujen kanssa, ole ensin yhteydessä meihin!


4. JÄSENEN VELVOLLISUUDET
Jäsen sitoutuu perehtymään ja noudattamaan Motivuksen turvallisuussääntöihin ja toimintasääntöihin ja treenaamaan turvallisesti.

Jäsen kunnioittaa muita treenaajia ja käyttäytyy asiallisesti. Me luotamme sinuun, ja yhdessä voimme treenata niin, että kaikki viihtyvät.

Motivus on päihdevapaa sali, ja Jäsenet sitoutuvat olemaan käyttämättä päihteitä, huumausaineita tai doping-aineiksi luokiteltavia aineita.

M: Ole ystävällinen ja huomaavainen.


5. HENKILÖTIEDOT JA TIETOSUOJA
Motivus käsittelee Jäsenen henkilötietoja aina tietosuojaselosteemme ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Motivuksen liikuntakeskuksissa on kameravalvonta. Kameravalvonnan tarkoituksena on estää rikoksia ja väärinkäyttöjä, sekä varmistaa kaikkien jäsenten turvallisuus. Kameravalvonta toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.


6. JÄSENYYSSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA MUUTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus irtisanoa Jäsenyyssopimus ilmoittamalla siitä Motivukselle kahden viikon kuluessa Jäsenyyssopimuksen allekirjoittamisesta.

If we transfer your data outside the EEA, we provide adequate protection for such transfers through a series of agreements with our service providers based on

Jäsenyys voidaan irtisanoa milloin tahansa. Irtisanomisaika on neljä viikkoa, jolloin irtisanominen tulee voimaan kuluvaa laskutusjaksoa seuraavan neljän viikon jälkeen.

Jäsenyys voidaan irtisanoa sähköpostilla, yhteyslomakkeella, kirjeitse tai puhelimitse.

M: Sinulla on kuluttajansuojalakiin perustuva oikeus irtisanoa jäsensopimus kahden viikon kuluessa. Tämän jälkeen sopimuksesta tulee jatkuva, ja se voidaan irtisanoa neljän viikon kuluessa. Ota meihin yhteyttä niin hoidetaan homma.


7. VAHINGOT, VASTUUT JA RIIDANRATKAISU
Jäsenyyssopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Jäsenen ja Motivuksen väliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kumpi tahansa Osapuoli voi viedä riita-asian tuomioistuimen käsiteltäväksi.

M: Motivuksessa kuntoilet omalla vastuullasi. Jos sinulle tulee ongelmia, ole meihin yhteydessä. Hyviä treenejä!