Motivus Kuntokeskukset

Motivus Online -tuntivarausjärjestelmä

Käyttösopimus

1. Yleistä

Tämä sopimus koskee Motivus Kuntokeskusten "Motivus Online -tuntivarausjärjestelmä" -nimistä palvelua. Sopimus sisältää palvelun käyttöä koskevat ehdot.

Tässä sopimuksessa käytetään termejä sopimus, palvelu, palveluntarjoaja, henkilö ja käyttäjä seuraavalla tavalla: Sopimus on tämä käyttösopimus. Palvelu on "Motivus Online -tuntivarausjärjestelmä". Palveluntarjoaja on Motivus Kuntokeskukset. Henkilö on yksityishenkilö, jolla ei ole voimassaolevaa käyttösopimusta. Käyttäjä on yksityishenkilö, jolla on voimassaoleva käyttösopimus.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa milloin tahansa sopimuksen sisältöä. Palveluntarjoaja sitoutuu tiedottamaan muutoksista käyttäjälle joko palvelua tai sähköpostia käyttäen. Käyttäjällä on oikeus irtisanoa oma sopimuksensa kohdassa 3 kerrotulla tavalla.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa milloin tahansa palvelun sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoaja ei vastaa muutoksista käyttäjälle aiheutuvista kustannuksista tai haitoista.


2. Sopimuksen tekeminen

Henkilö, jolla on oma henkilökohtainen palveluntarjoajan magneettikortti, voi tehdä sopimuksen palveluntarjoajan kanssa rekisteröitymällä palveluun palvelun internet-sivuilla.

Sopimus astuu voimaan, kun henkilö rekisteröityy palveluun. Rekisteröitymisellään henkilö hyväksyy sopimuksen ja sitoutuu noudattamaan sen ehtoja. Kun henkilö on hyväksynyt sopimuksen, hän on palvelun käyttäjä.

Käyttäjällä on henkilökohtainen käyttöoikeus palveluun. Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä toiselle henkilölle tai käyttäjälle.


3. Sopimuksen irtisanominen

Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa joko soittamalla puhelimella palveluntarjoajalle tai lähettämällä sähköpostin palveluntarjoajalle. Irtisanominen astuu voimaan, kun palveluntarjoaja lähettää sähköpostilla vahvistuksen irtisanomisesta.

Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa lähettämällä sähköpostilla ilmoituksen käyttäjälle. Irtisanominen astuu voimaan, kun palveluntarjoaja lähettää irtisanomisilmoituksen sähköpostilla.

Sopimuksen irtisanominen päättää käyttäjän oikeuden palvelun käyttämiseen välittömästi irtisanomisen voimaan astumisesta alkaen. Kun sopimus on irtisanottu, palveluntarjoaja poistaa palvelusta kaikki ne käyttäjän voimassaolevat varaukset, jotka on tehty palvelua käyttäen.

Jos käyttäjä on varannut paikan tunnille, mutta ei peru varausta viimeistään 1 tuntia ennen varatun tunnin alkamista eikä lunasta varaamaansa paikkaa, palveluntarjoaja kirjaa käyttäjälle peruuttamatta jättämisestä yhden merkinnän yhtä varausta kohti. Yhden perumattoman varauksen jälkeen käyttäjällä on oikeus varata neljä tuntia ja kahden perumattoman varauksen jälkeen käyttäjällä on kolme varausoikeutta. Varausoikeus perumattoman tunnin osalta palautuu normaaliksi 60 päivän jälkeen.


4. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käytön on noudatettava tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa oman tunnuksensa ja salasanansa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista tai kustannuksista.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä palvelussa materiaalia, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, ja olemaan yllyttämättä tällaiseen toimintaan tai edistämättä sitä.

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla materiaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Koko palvelu sellaisenaan on suojattu Suomessa voimassa olevilla tekijänoikeuksilla. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän tai palveluntarjoajan kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida tai muuten kaupallisesti hyödyntää mitään materiaalia palvelun kautta saamaansa.


5. Muuta

Palvelun tarjoajalla on oikeus seurata palvelun käyttöä sekä hyödyntää saatuja tutkimustuloksia. Tutkimukset toteutetaan siten, että kenenkään yksityisen käyttäjän tietoja tai käyttöä ei seurata eikä julkaista.


Varausohjelman säännöt ja ohjeet

 1. Rekisteröidy ja talleta tunnuksesi ja salasanasi huolellisesti.
  Rekisteröityessäsi määrittelet tunnuksen ja salasanan. Molempien tulisi olla mieluiten 8 merkkiä pitkiä sisältäen kirjaimia ja/tai numeroita (a-z, A-Z ja 0-9) mielivaltaisessa järjestyksessä.
 2. Nettivaraajana sinulla on oltava magneettikortti jolle olet ladannut voimassa olevaa aikaa tai kertoja.
 3. Kortille ladataan aina lunastettavia lippuja. Jos varaat paikan kokopäivätunnille on kortilla oltava kokopäiväkertoja. Jos varaat paikan Motivus Stockmannin tunnille on kortilla oltava Stockmannin kertoja.
 4. Käy rekisteröitymisen jälkeen ensimmäisellä kerralla aktivoimassa rekisteröintisi keskuksemme vastaanotossa. Tämä jälkeen voit lunastaa lukijalaitteesta tekemiäsi varauksia.
 5. Lunasta varauksesi viimeistään 10 minuuttia ennen tunnin alkua.
 6. Näppäillessäsi tuntikoodia lukijalaitteeseen ole tarkkana, että laitat oikean koodin. Tarkista lukijalaitteesta saamastasi lipusta, että olet saanut oikean tunnin jumppalapun.
 7. Peru varaus viimeistään 1 tunti ennen tunnin alkamista netin kautta. Peruutuksia tai varauksia ei voi tehdä puhelimitse.
 8. Varauksia voit tehdä enintään 5 tunnille 30 päivän ajaksi eteenpäin.
 9. Yhden perumattoman varauksen jälkeen voit varata neljä tuntia ja kahden perumattoman varauksen jälkeen käytössäsi on kolme varausta jne. Varausoikeus perumattoman tunnin osalta palautuu normaaliksi 60 päivän jälkeen.
 10. Mikäli tietoihisi on jäänyt perumattomia ja käyttämättömiä varauksia, voit halutessasi poistaa niitä 10 euron/perumaton varaus palvelumaksua vastaan. Maksu suoritetaan keskuksiimme. Varausoikeus perumattomien tuntien osalta palautuu ilman maksua normaaliksi 60 päivän jälkeen.